miercuri, 13 noiembrie 2013


A new book has just appeared: Miscellanea historica in honorem Professoris MarcelDumitru Ciucă septuagenarii, ediderunt Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius Păduraru, Editura Istros–Editura Ordessos, Brăila–Piteşti, 2013, 902 p.; if you’re interested in publishing a book review in a peer-reviewed journal, please contact the publisher for a copy.

miercuri, 14 ianuarie 2009

sâmbătă, 7 iunie 2008

Tarile Romane si Venetia (Cuprins-Content)

Cristian Luca, Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007.

Introducere (p. 7)
I. Raporturile politico-diplomatice româno-veneţiene în contextul relaţiilor internaţional din secolul al XVII-lea (p. 33)
I. 1. Relaţii diplomatice şi contacte bilaterale româno-veneţiene cu caracter formal (p. 61)
I. 2. Proiecte de alianţă antiotomană şi tratative directe în vederea colaborării politico-militare (p. 156)

II. Comerţul Ţărilor Române cu Veneţia în cadrul evoluţiei economiei–univers europene din veacul al XVII-lea (p. 209)
II. 1. Rutele comerţului româno-veneţian în secolul al XVII-lea (p. 220)
II. 2. Categorii de produse şi volumul schimburilor (p. 233)
II. 2. 1. Mărfuri exportate din Ţările Române la Veneţia (p. 234)
Ceara (p. 244)
Pieile (p. 258)
Peştele şi caviarul (p. 262)
Vitele (p. 270)
II. 2. 2. Produse veneţiene importate în Ţările Române (p. 272)
Textilele (p. 272)
Sticlăria (p. 276)
Hârtia (p. 277)
Articole mărunte de port, cosmetice şi bijuterii, preparate medicinale (p. 277)
II. 2. 3. Taxe vamale şi diverse alte taxe percepute pentru ceară, piei şi peşte/caviar importate la Veneţia (p. 281)
II. 3. Aspecte monetare ale comerţului româno-veneţian în secolul XVII (p. 285)
II. 4. Depozite ale domnilor, boierilor şi negustorilor din Ţările Române la Zecca Veneţiei (p. 297)

III. Relaţiile culturale româno-veneţiene în veacul al XVII-lea (p. 335)
III. 1. Influenţa veneţiană în cultura românească a secolului al XVII-lea (p. 336)
III. 2. Imaginea Veneţiei în cultura românească a veacului al XVII-lea (p. 354)
III. 3. Aspecte ale istoriei românilor reflectate în istoriografia veneţiană din secolul al XVII-lea (p. 372)
Concluzii (p. 403)
Riassunto (p. 409)
Bibliografie (p. 423)
Indice (p. 455)
Anexe (p. 469)


Cristian Luca, I Principati Romeni e Venezia nel XVII secolo. Aspetti delle relazioni politico-diplomatiche, commerciali e culturali della Valacchia e Moldavia con la Serenissima, Enciclopedica Editrice, Bucarest 2007.
Introduzione (p. 7)
I. I rapporti politico-diplomatici fra i Principati Romeni e Venezia nell’ambito delle relazioni internazionali del XVII secolo (p. 33)
I. 1. Rapporti diplomatici e contatti politici a carattere formale (p. 61)
I. 2. Progetti di alleanza antiottomana e trattative di collaborazione politico-militare (p. 156)

II. I rapporti commerciali tra i Principati Romeni e Venezia in merito all’evoluzione dell’economia–mondo in Europa durante il XVII secolo (p. 209)
II. 1. Le vie del commercio fra i Principati Romeni e Venezia nel XVII secolo (p. 220)
II. 2. Categorie di merci e volume degli scambi (p. 233)
II. 2. 1. Merci esportate dai Principati Romeni a Venezia (p. 234)
Cera (p. 244)
Pellami (p. 258)
Pesce e caviale (p. 262)
Bovini (p. 270)
II. 2. 2. Prodotti veneziani importati nei Principati Romeni (p. 272)
Tessile (p. 272)
Vetreria (p. 276)
Carta (p. 277)
Cosmetici, gioielli, medicinali e merci varie (p. 277)
II. 2. 3. Dazi doganali e altre tasse istituite sulla cera, i pellami, il pesce e il caviale importati a Venezia (p. 281)
II. 3. Aspetti monetari del commercio romeno-veneziano nel XVII secolo (p. 285)
II. 4. Depositi bancari presso la Zecca di Venezia appartenenti a principi, boiari e mercanti dei Principati Romeni (p. 297)
III. Rapporti culturali romeno-veneziani nel XVII secolo (p. 335)
III. 1. L’influsso veneziano sulla cultura romena del XVII secolo (p. 336)
III. 2. L’immagine di Venezia nella cultura romena del XVII secolo (p. 354)
III. 3. Aspetti della storia dei romeni individuabili in alcune opere della storiografia veneziana del XVII secolo (p. 372)
Conclusioni (p. 403)
Riassunto (p. 409)
Bibliografia (p. 423)
Indice di nomi e luoghi (p. 455)
Appendice (p. 469)

L’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana (Cuprins-Content)L’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700)
, a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi, Istros Editrice, Braila–Venezia, 2007.

Introduzione (p. 9)

ALBERTO CASTALDINI, Riflessioni sulla “via romana” alla storia dello spazio romeno. Dalla romanità imperiale alla romenità dell’età moderna (p. 15)

VIOLETA BARBU, Torna, torna, fratre: la più antica attestazione della lingua romena? (p. 25)

ANDREA FARA, Le riforme politiche ed economiche di Caroberto d’Angiò nel Regno d’Ungheria e in Transilvania: il ruolo del capitale mercantile e tecnologico italiano e tedesco (1300-1342) (p. 41)

CARMEN AMARANDEI, Le Pripeale di Filoteo: alcune edizioni conservate nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (p. 71)

ALEXANDRU SIMON, Massimiliano I, Venezia e il problema ottomano (1493-1503) (p. 91)

IOAN–AUREL POP, Una testimonianza veneziana del Cinquecento sul cosiddetto “Regno del Prete Gianni” (p. 111)

OVIDIU CRISTEA, “Successi del Hungharia del 1551”: la Transilvania tra gli Asburgo e gli Ottomani in una fonte sconosciuta del Cinquecento (p. 123)

ANDREI PIPPIDI, Ricerche sulla famiglia Salvaresso (p. 145)

GIANLUCA MASI, Avvertimenti del principe di Transilvania Sigismondo Báthory a Fabio Genga, suo ambasciatore a Roma (p. 155)

DRAGOŞ UNGUREANU, La prima abdicazione del principe transilvano Sigismondo Báthory: una testimonianza coeva (p. 167)

AUREL IACOB, Le imprese del principe di Moldavia Stefano Tomşa II narrate dal poligrafo ferrarese Maiolino Bisaccioni (p. 183)

RAFAEL–DORIAN CHELARU, Venezia e l’attività missionaria cattolica nell’Europa Centro–Orientale durante il XVII secolo (p. 193)

EUGEN ZUICĂ, Una fonte veneziana inedita riguardante un minore conventuale italiano, missionario in Moldavia negli ultimi decenni dell XVII secolo (p. 203)

GIORGIO ROTA, Una nota su Moldavia, Valacchia e la strategia anti-ottomana della Repubblica di Venezia nel 1638-1639 (p. 207)

OVIDIU MUREŞAN, Un bestseller italiano della fine del XVII secolo riguardante le città e le fortezze del Banato e della Transilvania occidentale (p. 227)

CRISTIAN LUCA, Aspetti riguardanti i traffici mercantili e la circolazione del denaro tra Venezia, Costantinopoli e i Principati Romeni nei secoli XVI-XVIII (p. 247)

FLORINA CIURE, Appunti sulle compagnie commerciali della Transilvania e sui loro rapporti con Venezia nel Sei–Settecento (p. 285)

MAGDELENA STOYANOVA, I cuoi “bulgari” a Venezia (p. 309)

IONEL CÂNDEA, Alcuni coperchi in piombo appartenuti a capsule di teriaca veneziana e conservati nel Museo di Braila (p. 323)

miercuri, 24 octombrie 2007

Profil biografic general


Cristian Luca, născut în Bucureşti în anul 1974, a urmat Liceul “Iulia Haşdeu” (1988-1992) din oraşul natal, apoi cursurile Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, absolvind în promoţia 1999, cu specializarea Istorie medievală. Masterat în Istoria Sud-Estului Europei la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1999-2001). Doctor în istorie, magna cum laude, al Universităţii din Bucureşti (2006) cu o teză privind raporturile politico-diplomatice, comerciale şi culturale româno-veneţiene din secolul al XVII-lea. Beneficiar al unor burse şi stagii de cercetare, documentare şi specializare în Italia (ianuarie–iulie 1997, iulie 1998, aprilie 1999, martie–septembrie 2000, august–octombrie 2001, ianuarie 2002, octombrie 2007–septembrie 2008) finanţate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul italian al Afacerilor Externe, Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia, Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă. Visiting Professor Fellow la Istituto Storico Italo–Germanico din Trento (Italia) (noiembrie–decembrie 2001) şi beneficiar al bursei naţionale “Nicolae Iorga” de cercetare şi formare postuniversitară în Italia (2002–2004), pe lângă Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, a întreprins cercetări sistematice în fondurile documentare de la Arhiva de Stat din Veneţia, Biblioteca Naţională Marciana, Arhiva de Stat din Milano, Arhiva Congregaţiei “De Propaganda Fide” din Roma, Arhiva de Stat din Trieste. Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellow la Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences at Wassenaar (Zuid-Holland) al Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (septembrie 2008–februarie 2009); cercetător postdoctoral (octombrie 2010–octombrie 2011) al Academiei Române (pe lângă Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca) în cadrul programului de burse postdoctorale POSDRU 89/1.5/S/61104 – „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” – ID 61104, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

Preparator (1999–2002), asistent (2002–2004), lector (2005–2012) şi apoi conferenţiar universitar (din octombrie 2012) în cadrul Departamentului de Istorie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Specializat în istoria politică şi economică a Evului Mediu târziu şi a epocii premoderne, a susţinut comunicări la congrese şi colocvii naţionale şi internaţionale (Amsterdam, Bologna, Florența, Gent, Gorizia, Istanbul, Izmir, Lille, Londra, Padova, Pamplona, Porto, Prato, Roma, San Marino, Trento, Udine, Utrecht, Veneția), a publicat numeroase studii şi articole în periodice ştiinţifice de specialitate din ţară şi din străinătate, precum şi volumele: Petru Cercelun domn umanist în Ţara Românească (Bucureşti, 2000); Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VIIIX (Brăila, 2001) (în colaborare cu Dragoş Măndescu); L’Italia e l’Europa CentroOrientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali (Brăila–Veneţia, 2004) (coeditor alături de Gianluca Masi şi Andrea Piccardi); Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima (Bucureşti, 2007); L’Europa CentroOrientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700) (Brăila–Veneţia, 2007) (coeditor alături de Gianluca Masi); La storia di un riconoscimento: i rapporti tra l’Europa CentroOrientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all’Età dei Lumi (Brăila–Udine, 2012) (coeditor alături de Gianluca Masi); şi alte 5 volume colective, în calitate de editor sau co-editor.


Membru asociat al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” Iaşi, membru al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, al Commission of the History of International Relations din Milano, al Associazione Nazionale Archivistica Italiana din Roma, al Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici al Università degli Studi Ca’ Foscari din Veneţia, al Society of Mediterranean Maritime History din La Valetta, al American Historical Association din Washington şi al European Economic History Association din Londra. Redactor (2002–2003) şi redactor–şef adjunct (2003–2007) al periodicelor ştiinţifice „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia” şi „Quaderni della Casa Romena di Venezia”; membru (din 2005) al colegiului redacţional al periodicului „Istros. Buletinul ştiinţific al Muzeului Brăilei” şi al colegiului de redacţie al periodicului ştiinţific „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi. Istorie”.

Studii si alte linkuri utile


Studii şi articole publicate pe web


Prezentare-avertisment: Târgşoru Vechi (http://docs.google.com/Doc?id=dfhjnmdd_4gx75p5)


Linkuri genealogie

News on the Rialto: http://www.newsontherialto.com/

Alte linkuri
http://www.iagi.info/IColloquio/
http://www.geneacademie.org/index.htm
http://radvan.blogspot.com/ (webpage Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan)

CV si lista de lucrari

http://ugal.academia.edu/CristianLuca

CV and publications (in English)

http://ugal.academia.edu/CristianLuca

Didactică

www.fift.ugal.ro